Ǣ
หน้าแรก
บทความ
ดาวน์โหลด
ถามตอบ
กระดานข่าว
เว็บลิ้งค์
ข่าวสาร
ติดต่อเรา
อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
ข้อมูลหลักของโรงเรียน
  ประวัติโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหาร
  แผนผังโรงเรียน
  วิสัยทัศน์ กลยุทธ์
  แผนผังการบริหารงาน
  ข้อมูลบุคลากร
  เกี่ยวกับโรงเรียน
  SAR ประจำปีโรงเรียน
มุมความรู้-สื่อOnline
ผลงานนักเรียน
  ม.1
  ม.2
  ม.3
  ม.4
  ม.5
  ม.6
เว็บไซต์ TV ไทย
อ่านหนังสือพิมพ์
ตรวจรางวัลสลากกินแบ่ง
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน

ҹ͹
ؤŷ: 1
Ҫԡ͹Ź

ӹǹҪԡ: 70
ѧ׹ѹ: 307
Ҫԡش: tom123456789
แนะนำโรงเรียน
ประมวลภาพถ่ายกิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 25 ธ.ค.61...
กิจกรรม merry christmas 25 ธ.ค.61...
กิจกรรมทัศนะศึกษา ม.2 ปีการศึกษา2561 ณ จังหวัดลพบุรี 15 ธ.ค.61...
กิจกรรมงานเลี้ยงศิษย์เก่า มดแดง 50 ปี คืนรัง 8 ธ.ค.61...
กิจกรรมเปิดอาคารอนุสรณ์ 50 ปี รังมดแดง 8 ธ.ค.61...
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี2561 5 ธ.ค.61...
กิจกรรมเคารพธงชาติ 4 ธ.ค.61...
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3 ธ.ค.61...
กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 3 ธ.ค.61....
กิจกรรม 25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) 28 พ.ย.61...
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 17 พ.ย.61.
กิจกรรมบริจาคโรหิต สภากาชาดไทย15 พ.ย.61...
กิจกรรมประเมินรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่ 13 พ.ย.61...
กิจกรรมเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ภาคเรียนที่ 2/2561 7 พ.ย.61...
กิจกรรมประชุมครูรับนโยบายจากท่านผู้อำนวยการ 5 พ.ย.61...
กิจกรรมรับผู้อำนวยการโรงเรียน นายอดิศักดิ์ อินทรชื่น 1 พ.ย.61...
กิจกรรมประชุมครูเปิดภาคเรียนที่2/2561 1 พ.ย.61...
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน ปีการศึกษา 2561 26-27 ต.ค.61...
พิธียกเสาเอกอาคารเอนกประสงค์หลังคาโค้ง(โดม) 23 ต.ค.61...
กิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ต.ค.61...
กิจกรรมวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอทัพทัน 13 ต.ค. 61...
ประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า 5 ต.ค. 2561...
กิจกรรมกีฬาสีมดแดงเกมส์ปีกาีรศึกษา2561 ชุด6-6 4-5 ต.ค. 2561...
กิจกรรมกีฬาสีมดแดงเกมส์ปีกาีรศึกษา2561 ชุด5-6 4-5 ต.ค. 2561...
กิจกรรมกีฬาสีมดแดงเกมส์ปีกาีรศึกษา2561 ชุด4-6 4-5 ต.ค. 2561...
กิจกรรมกีฬาสีมดแดงเกมส์ปีกาีรศึกษา2561 ชุด3-6 4-5 ต.ค. 2561...
กิจกรรมกีฬาสีมดแดงเกมส์ปีกาีรศึกษา2561 ชุด2-6 4-5 ต.ค. 2561...
กิจกรรมกีฬาสีมดแดงเกมส์ปีกาีรศึกษา2561 ชุด1-6 4-5 ต.ค. 2561...
กิจกรรมมุฑิตาจิต3ปีการศึกษา 2561 21 ก.ย. 61......
กิจกรรมมุฑิตาจิต2ปีการศึกษา 2561 21 ก.ย. 61.....
กิจกรรมมุฑิตาจิต1ปีการศึกษา 2561 21 ก.ย. 61.....
กิจกรรมงานเลี้ยงมอบของขวัญครูเกษียณปีการศึกษา2561 21 ก.ย. 61.....
กิจกรรมมอบเกียติบัตรสัปดาห์ห้องสมุด 17 มิ.ย. 61.....
กิจกรรมขยายผลโรงเรียนคุณธรรม 17 มิ.ย. 61.....
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรและกิจกรรมหน้าเสาธง 17 ก.ย.61.....
กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนนครสวรรค์ 14 ก.ย.61.....
กิจกรรมกีฬานักเรียน จังหวัดอุทัยธานี 14 ก.ย.61.....
กิจกรรมอบรมการใช้รถใช้ถนน 4 ก.ย. 61.....
กิจกรรมพี่รหัส-น้องรหัส 4 ก.ย. 61....
กิจกรรมประชุมคณะกรรมสมาคมครูและผู้ปกครอง 4 ก.ย.61......
กิจกรรมส่งครูเกษียณ 2 ปีการศึกษา 2561 21 ก.ย.61.....
กิจกรรมส่งครูเกษียณ 1 ปีการศึกษา 2561 21 ก.ย.61.....
กิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์ Powtoon 31 ส.ค. 61......
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักกีฬา 29 ส.ค. 61.....
กิจกรรมพิธิเปิดสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 29 ส.ค. 61....
กิจกรรมห้องสมุดตอบปัญหาหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ 29 ส.ค. 61....
กิจกรรมเข้าค่าย ToBeNumber1 โดยเทศบาล 28-29 ส.ค. 61....
ประชุมซื้อวัสดุและสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์หลังคาโคง (โดม) 9 ส.ค.61....
กิจกรรมมอบแก้วน้ำและเสื้อ 3 ส.ค. 61.....
กิจกรรมขยายผลคุณธรรม ม. ถุงเท้าข้อสั้น 2 ส.ค. 61....
กิจกรรมวันต้ายยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.61....
กิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์ 14 มิ.ย.61....
ประชุม คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัย 29 มี.ค.61.....
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2561 17 ส.ค 2561...
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักภาพสมาชิกชารม To Be Number One 14-15 ส.ค. 2561...
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี2561 ณ หอประชุมทัพทันอนุสรณ์ 10 ส.ค. 2561...
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี2561 ณ ที่ว่าการอำเภอทัพทัน ภาคเช้า-ภาคค่ำ 12 ส.ค. 2561...
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี2561 10 ส.ค. 2561...
กิจกรรมประเมินแปลเกษตรในสถานศึกษาตามแนวพระราชดำริฯ 09 ส.ค. 2561...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 .. 1 ส.ค 2561...
กิจกรรมพิธีทอดผ้า่ป่า 50 การศึกษาโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ชุดที่ 2-3 29 ก.ค 2561...
กิจกรรมพิธีทอดผ้า่ป่า 50 การศึกษาโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ชุดที่ 1-3 29 ก.ค 2561...
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัพทัพทันวัฒนาราม 26 ก.ค 2561...
กิจกรรมอบรมขายผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 17 ก.ค. 61....
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่ายปีการศึกษา2561 16 ก.ค. 61...
กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 10 11 ก.ค.61...
กิจกรรมลูกเสือจิตสาธารณะ ณ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 11 ก.ค.61...
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2561 04 ก.ค.61...
โครงการประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติ 26 มิ.ย.61...
กิจกรรมวันสุนทรภู ปีการศึกษา2561 26 มิ.ย.60....
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ไทยนิยมยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิ.ย.61...
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.61...
ฝ่ายวิชาการจัดอบรมการทำแผนโครงการ ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ แก่คณะครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 15 มิ.ย.61...
กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน 14 มิ.ย. 2561...
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 14 มิ.ย.2561...
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างหุ่นยนต์อย่างง่าย ม.1-ม.3 1 มิ.ย. 2561...
กิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1 25 พ.ค. 2561...
กิจกรรมเปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 23 พ.ค. 2561...
กิจกรรมสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 15 พ.ค. 2561...
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 11 พ.ค. 2561...
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ภาคเรียนที่1/2561 7 เม.ย.2561...

ภาพกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2560...
ภาพกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2559...
ภาพกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2558...
ภาพกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2557...
ภาพกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2556...
ภาพกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2555...
ข่าวการศึกษา

ครูบ้านนอกดอทคอม

բ

ผู้อำนวยการ


นายอดิศักดิ์ อินทรชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการ


นายตระศักดิ์ แสงภักดี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ


นายไพบูลย์ วรนัยพินิจ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
fanpage กลุ่มสาระ
͡Թ


ʼҹҤسҪԡ
Ѥ÷

ʼҹ
ö.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Untitled Document

ฝน ฟ้า อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้
ẺǨ
คุณคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไรบ้าง

สวยงามดี

ธรรมดาเรียบง่าย

ควรปรับปรุงเพิ่มเติม

سͧ͡Թ͹.
ҡͤ
سͧ͡Թ͹

ѧբͤAdjust By AdminThapthan Team E-mail :: thapthananusorn@gmail.com
Thapthan Anusorn School, Thapthan, Uthaithanee 61120 Tel. 056-591155

Power By PHP Fusion
1,233,388 Ҫ