โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประกาศรับสมัครครูคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

            โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณจำนวน 1 อัตรา รายละเอียด และใบสมัครตามเอกสารแนบ

  1. ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ 
  2. ใบสมัครครูอัตราจ้าง