กิจกรรมวันเฉลิมชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 วันที่ 27 ก.ค. 2562