กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย วันที่ 11 ก.ค. 2562