กิจกรรมกีฬานักเรียนจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 6 ก.ย. 2562