Home

รับสมัครนักเรียนออนไลน์

ประกาศ
             โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 โดยสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://admission.nextschool.io/site/login
หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

📌ตรวจสอบผลการเรียน 2/2563 ได้ที่นี่

  • คลิกเพื่อดูผลการเรียน
               กรณีนักเรียนไม่พบข้อมูล ให้ติดต่อที่ห้องวิชาการ ในช่วงเปิดภาคเรียน เพื่อตรวจสอบข้อมูล (ข้อมูลส่วนตัวอาจไม่ตรงกัน ทำให้อัปโหลดข้อมูลไม่ได้)

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ HCEC ร.ร. ทัพทันอนุสรณ์

white

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคระบาด COVID 19

-:- บรรยากาศภายในโรงเรียน -:-

จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวการศึกษา