Home

ประกาศผลการเรียน 1/2564


ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 http://dograde.online/thapthan/ โดยพิมพ์เลขประจำตัวนักเรียน และวันเกิด ตัวอย่างการกรอกวันเกิด เช่น เกิดวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2536 ให้พิมพ์ 05/09/2536

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคระบาด COVID 19

-:- บรรยากาศภายในโรงเรียน -:-

จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวการศึกษา