กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

somchai
นายสมชาย ปานหลุมข้าว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
tawee
นางสาวทวี ขยันการนาวี
ครูชำนาญการพิเศษ
chutima
นางชุติมา เฉลียว
ครูชำนาญการพิเศษ
amnat
นายอำนาจ จ้อนแจง
ครูชำนาญการพิเศษ
natthanan
นางสาวณัฏฐนันท์ จุติมา
ครูชำนาญการพิเศษ
เบญจวรรณ
นางสาวเบญจวรรณ​ พูลบางยุง​
ครูผู้ช่วย
Joana Capuyan
Miss. Joana Capuyan
ครูสอนภาษาอังกฤษ(ฟิลิปปินส์) 
janice
Miss.Jannice T.Carmona
ครูสอนภาษาอังกฤษ(ฟิลิปปินส์)
jeter
Mr.Jeter Celino
ครูสอนภาษาอังกฤษ(ฟิลิปปินส์)
ปวริสา
นางสาวปวริศา เกษวิริยะการ
ครูสอนภาษาจีน (ชาวไทย)
ปิยธิดา
นางสาวปิยธิดา นวลวัน
ครูสอนภาษาจีน (ชาวไทย)