กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

somchai
นายสมชาย ปานหลุมข้าว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
tawee
นางสาวทวี ขยันการนาวี
ครูชำนาญการพิเศษ
chutima
นางชุติมา เฉลียว
ครูชำนาญการพิเศษ
amnat
นายอำนาจ จ้อนแจง
ครูชำนาญการพิเศษ
natthanan
นางสาวณัฏฐนันท์ จุติมา
ครูชำนาญการพิเศษ
เบญจวรรณ
นางสาวเบญจวรรณ​ พูลบางยุง​
ครูผู้ช่วย
Joana Capuyan
Miss. Joana Capuyan
ครูสอนภาษาอังกฤษ(ฟิลิปปินส์) 
Janice
Miss.Jannice T.carmona
ครูสอนภาษาอังกฤษ(ฟิลิปปินส์)
April
Miss.April Mae Haro
ครูสอนภาษาอังกฤษ(ฟิลิปปินส์)
Tang Chun
Tang  Chun
ครูสอนภาษาจีน(ชาวจีน)
Lin Ningyu
Lin Ningyu
ครูสอนภาษาจีน(ชาวจีน)
ปิยธิดา
นางสาวปิยธิดา นวลวัน
ครูสอนภาษาจีน (ชาวไทย)