กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

samruay
นางสำรวย อุณหพิเชษฐวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
niwet
นายนิเวศน์   ทิมปรางค์
ครูชำนาญการพิเศษ
ranee
นางสาวราณี ศรีบัวบาล
ครูชำนาญการพิเศษ
นันทวัน
นางนันทวัน ปลั่งดี
ครูชำนาญการ
tatiya
นายตติย  พวงชื่น
ครู
คศ.1
naruesorn
นายนฤสรณ์ ใคร่นุ่นกา
ครูผู้ช่วย