ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2563

ท่านสามารถเข้าชมภาพกิจกรรมตลอดปีการศึกษาที่นี่ https://www.facebook.com/thapthanpicture