กิจกรรมทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน 51 ปี 27 ก.ค. 2562