กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 ก.ค. 2562