ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครู
วันที่  13 มิ.ย. 2562

กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิ.ย. 2562